BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 14/01/2016 và kết thúc ngày 31/12/2016. Đã được Kiểm Toán

Chi tiết Xem tại đây

  • Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3838.858
  • Fax: 052.3838.858
  • URL: http://duongsatquangbinh.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của ĐSQB ?

View Results

Loading ... Loading ...