Tin tức

NGHỊ QUYẾT 03/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh kế hoạch tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch, nội dung phiên họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình với các nội dung sau:

  1. Thời gian tiến hành Đại hội: Dự kiến vào ngày 24 tháng 4 năm 2017.
  2. Nội dung (bổ sung thêm) một số nội dung sau:

- Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

- Xin ý kiến của cổ đông cá nhân nắm giữ 49% cổ phần và lấy biểu quyết  về phương án tổ chức lại các Chi nhánh của Công ty và chỉ được tổ chức thực hiện khi được cổ đông tổ chức nắm giữ 51% cổ phần (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) đồng ý chấp thuận bằng văn bản.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Chi tiết xem tại đây  Xem trước tệp đính kèm NGHỊ QUYẾT 03 NGÀY 27-3-2017.pdf

NGHỊ QUYẾT 03 NGÀY 27-3-2017.pdf
717 KB

 

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Bình

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình

- Mã chứng khoán: QBR

- Mã ISIN: VN000000QBR2

- Sàn giao dịch: UPCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2017

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 3 năm 2017

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty, số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Nội dung họp:

Mọi chi tiết xen tại đây Xem trước tệp đính kèm scan0386.pdf

scan0386.pdf
914 KB

 

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

          1. Thông tin khái quát

          Tên công ty: Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình

          Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình

          Tên Tiếng Anh: QUANG BINH RAILWAY JOINT STOCK COMPANY

          Mã cổ phiếu: QBR

          Vốn điều lệ: 17.605.000.000 đồng

          Trụ sở chính: Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

          Điện thoại: 0232. 3838909

          Fax: 0232. 3836742

          Email: duongsatquangbinh@gmail.com

          Website: http://duongsatquangbinh.vn/

          Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 3100213455 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp ngày 06/12/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/01/2016.

 

            2. Mọi chi tiết xem tại đây

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 14/01/2016 và kết thúc ngày 31/12/2016. Đã được Kiểm Toán

Chi tiết Xem tại đây

  • Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3838.858
  • Fax: 052.3838.858
  • URL: http://duongsatquangbinh.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của ĐSQB ?

View Results

Loading ... Loading ...