NGHỊ QUYẾT 03/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh kế hoạch tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch, nội dung phiên họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình với các nội dung sau:

  1. Thời gian tiến hành Đại hội: Dự kiến vào ngày 24 tháng 4 năm 2017.
  2. Nội dung (bổ sung thêm) một số nội dung sau:

- Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

- Xin ý kiến của cổ đông cá nhân nắm giữ 49% cổ phần và lấy biểu quyết  về phương án tổ chức lại các Chi nhánh của Công ty và chỉ được tổ chức thực hiện khi được cổ đông tổ chức nắm giữ 51% cổ phần (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) đồng ý chấp thuận bằng văn bản.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Chi tiết xem tại đây  Xem trước tệp đính kèm NGHỊ QUYẾT 03 NGÀY 27-3-2017.pdf

NGHỊ QUYẾT 03 NGÀY 27-3-2017.pdf
717 KB

 

  • Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3838.858
  • Fax: 052.3838.858
  • URL: http://duongsatquangbinh.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của ĐSQB ?

View Results

Loading ... Loading ...