THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Bình

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình

- Mã chứng khoán: QBR

- Mã ISIN: VN000000QBR2

- Sàn giao dịch: UPCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2017

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 3 năm 2017

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty, số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Nội dung họp:

Mọi chi tiết xen tại đây Xem trước tệp đính kèm scan0386.pdf

scan0386.pdf
914 KB

 

  • Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3838.858
  • Fax: 052.3838.858
  • URL: http://duongsatquangbinh.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của ĐSQB ?

View Results

Loading ... Loading ...